O mně

Radim Sršeň

Radim Sršeň je starostou obce Dolní Studénky. Díky zkušenostem, které nasbíral během studia v zahraničí, se mu daří získávat pro obec důležité dotace a přispívá tak k jejímu dalšímu rozvoji. Ať už je to výstavba dětského hřiště, centrálního parkoviště nebo nových autobusových zastávek.

Je také manažerem MAS Šumperský venkov, vysokoškolským učitelem evropských studií a diplomacie a od letošního roku také prezidentem Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, která zastupuje zájmy všech evropských venkovských oblastí v institucích Evropské unie (ELARD).

Životopis

  • 1998: OSVČ – majitel cestovní kanceláře Hornet Tour.
  • 2007: MAS Šumperský venkov – do r. 2014 manažer, od r. 2015 předseda, člen pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce Národní sítě místních akčních skupin ČR, zástupce ČR v ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova).
  • 2009: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, pedagogický a výzkumný pracovník (DPP), od 3/2012 odborný asistent (0,5 úvazek) – pedagogická a vědecká činnost, aktivní účast na předních světových konferencích, úzká spolupráce na projektech s institucemi EU, poslanci Evropského parlamentu, OSN a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
  • 2010: starosta obce Dolní Studénky.
  • 2013: 1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR.
  • 2013, 2016: víceprezident ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova).
  • 2014 – 2015: prezident ELARD (European LEADER Association for Rural Development – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova).
  • 2014: místopředseda politického hnutí Starostové a nezávislí.
  • 2016: zastupitel Olomouckého kraje – předseda zastupitelského klubu Starostové Pro Olomoucký kraj, člen Výboru pro regionální rozvoj a Komise pro vnější vztahy
  • 2017: zástupce České republiky ve Výboru regionů Evropské unie