Vyjádření k trestnímu oznámení, které na starostu obce Dolní Studénky podal management Heleny Vondráčkové

Milí přátelé,

Nikdy jsem nečekal, že skončím jako Babiš… je na mě údajně podáno poprvé v životě trestní oznámení… Ve svém životě pracovním i osobním se snažím dělat vše tak, aby k tomu nikdy nebyl důvod (mamka nás tak vychovala a ženuška s Raďulkou nad tím neustále bdí). Ani ve snu bych netušil, že budu zažalován právě manželem takové celebrity, jako je Helena Vondráčková!

 Předně bych chtěl uvést, že považuji nastalou situaci za smutnou a mrzí mě. Ovšem na základě rešerší v médiích vnímám skutečnost, že tak jako normální lidé chodí pravidelně do kostela nebo do posilovny, agentura MM vlastněná manželem paní Heleny Vondráčkové panem Martinem Michalem chodí pravidelně podávat trestní oznámení na kde koho.

 Pravda je taková, že od začátku komunikace od nás dostala agentura RichART, která koncerty pro management Heleny Vondráčkové zprostředkovává, informaci, že koncert Heleny Vondráčkové v Dolních Studénkách se odehraje v rámci širšího hudebního festivalu Hudba bez hranic a že ve stejný den na stejném pódiu vystoupí také pan Václav Neckář s kapelou Bacily. Tuto informaci jsme agentuře akcentovali na základě vědomí, že Helena Vondráčková nemá ideální vztahy se všemi svými pěveckými kolegy, zvláště pak se členy její bývalé vokální skupiny Golden Kids, kde působil také Václav Neckář.

 Až o mnoho týdnů později začal management Heleny Vondráčkové rozporovat plakát na akci, kde byla pod sebou uvedena jména Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře, a požadoval, aby u obou jmen byly uvedeny časy vystoupení, a tak bylo veřejnosti zřejmé, že umělci nevystoupí společně. (Uvedenou mailovou komunikaci můžeme a asi budeme muset příslušnému vyšetřujícímu orgánu doložit.)

 Přesto, že jsme splnili veškeré dodatečné požadavky managementu Heleny Vondráčkové, 14 dnů před konáním akce, kdy už předprodej vstupenek i propagace dávno probíhaly, nás management Heleny Vondráčkové informoval, že koncert ruší a vzápětí podal trestní oznámení mimo jiné kvůli údajnému vydírání (???). Kroky Agentury MM Praha, za niž jedná pan Martin Michal, pokládáme za naprosto bezdůvodné a absurdní. Osobní ataky Martina Michala na mou osobu snad ani netřeba komentovat, neboť úroveň tohoto jednání je daleko za hranicí slušnosti a hluboko pod mou úrovní.

 Rádi bych uvedl, že na našem festivalu již vystoupili Lucie Bílá, Olympic, Meky Žbirka, No Name, O5 a Radeček, Mandrage… bez jediného komunikačního problému a ve všech případech šlo o bezvadnou spolupráci. Meky dokonce náš festival v rádiu při dotazu na nejlepší akce roku označil za super garden party…:-)

Na závěr prozradím, co management paní Vondráčkové zjevně vytočilo… po neustálých připomínkách jsem neudržel roli diplomata a prohlásil, že my na vesnici jsme zvyklí pracovat pro lidi a neřešit žabomyší spory Pražáků, že u nás na venkově život vypadá trochu jinak… Tímto se omlouvám všem Pražákům, kteří mají rádi venkov a Moravu:-)

Občané Dolních Studének (poprvé v historii jsme byli označeni jako město) si nepochybně zaslouží lepšího starostu, na druhou stranu mě moc potěšila jejich reakce… už mám několik nabídek buchet a dokonce i jednu diamantovou pilku…:-)

Hudba bez hranic bude bez hranic i bez Heleny Vondráčkové a určitě všichni přijděte… bo U nás to žije!!!

Čerpání dotací v ČR připomíná pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort

Nastavení evropských fondů by mělo lépe reflektovat potřeby českého venkova. Upozornilo na to Sdružení místních samospráv ČR (SMS) v tzv. Vepříkovské deklaraci. S jeho místopředsedou a starostou obce Dolní Studénky Radimem Sršněm (STAN) jsme proto hovořili o tom, jak by se mělo čerpání strukturálních fondů změnit, aby z nich mohl těžit i český venkov.

Co se přerozdělování evropských peněz týče, je český venkov zanedbáván?

Obecně lze říci, že ano, ale úplně stejně jsou zanedbávána například střední města. Vepříkovská deklarace má upozornit na fakt, že politika soudržnosti má sloužit ke sbližování ekonomické úrovně jednotlivých regionů EU, tím pádem má být určena především nerozvinutým regionům, což jsou velmi často právě venkovské oblasti. Analýza dopadů programovacího období 2007-2013 prokázala, že pro Prahu kohezní prostředky neměly žádný význam a nůžky mezi Prahou a Středočeským krajem se rozevíraly, místo aby se sbližovaly. K čemu nám je, když je Praha 6 nejbohatším regionem EU před Římem i Paříží?

Jsem přesvědčen, že nyní je to podobné i u dalších velkých měst. Velká vyspělá města typu Prahy a Brna mají z hlediska samotných principů dotační politiky EU využívat zejména peníze na konkurenceschopnost, pokud čerpají na kohezi, má to být na přibližování úrovně okrajových částí s jádrem. Dlouhodobým mottem Sdružení místních samospráv (SMS) je, že město bez venkova ani venkov bez města nemůže žít, a pro kohezní politiku to platí dvojnásob.

Máme reálné příklady, že v dotačních titulech, kde u nás mají pravidla 72 stran, v Rakousku stačí strany 3.

Co se tedy s evropskými financemi určenými na kohezní politiku děje, když nedochází k naplňování jejich hlavního účelu, tedy sbližování úrovní jednotlivých regionů?

Bohužel už dvě období jsme svědky hodně improvizovaného a nesystémového čerpání vzácných prostředků EU, které já rád přirovnávám k pohádce o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Typické je pozdní spuštění, překotné čerpání v jednom až dvou letech a poté dlouhý půst, které naprosto křiví ekonomiku, místo aby ji stabilizovalo a posilovalo. V některých oblastech jsou mnohanásobné převisy, jinde téměř žádné žádosti, ač se toto období tak dlouho projednávalo a údajně se i pečlivě mapovala absorpční kapacita. K tomu tu panuje přebujelá byrokracie, která v ostatních zemích EU nemá obdoby. Jsme zkrátka papežštější než papež. Máme reálné příklady, že v dotačních titulech, kde u nás mají pravidla 72 stran, v Rakousku stačí strany 3. Strategie místních akčních skupin zase mívají ve všech ostatních zemích 20 až 100 stran, u nás 350. Přitom jsme stále jedna Unie.

Požadujeme, aby prostředky EU byly čerpány na opravdu potřebné projekty jednoduše, průběžně, systémově a přinášely vzájemné synergie.

Lépe jsou na tom i v Rumunsku

Máte třeba nějaké srovnání s tím, jak to funguje v ostatních zemích EU?

Řada našich starostů má zkušenosti ze zahraničí a někteří z nás působí i v nejrůznějších institucích a pracovních skupinách EU. Já osobně jsem již 7 let ve vedení Evropské asociace LEADER rozvoj venkova a nově také v evropském Výboru regionů, takže máme poměrně dobré srovnání s ostatními členskými zeměmi EU. Někdy je tristní, že jsou na tom lépe nejen v Rakousku a Německu, ale také například v Estonsku a v lecčem i na Slovensku či v Rumunsku. Požadujeme, aby prostředky EU byly čerpány na opravdu potřebné projekty jednoduše, průběžně, systémově a přinášely vzájemné synergie. A to, že venkov patří ze samostatného principu politiky soudržnosti mezi ty nejpotřebnější, o tom snad ani nelze mít žádných pochyb. Jak jsem zmínil, Česká republika je v mnoha směrech papežštější než papež a jsme skutečnými mistry v tzv. gold-platingu.

Pokud vidíme německý venkov a český venkov, musíme uznat, že je mezi nimi poměrně značný rozdíl. Je to způsobené tím, že německé vesnice mají lepší přístup k evropským penězům?

Německo je zajímavé v tom, že každá spolková země má vlastní operační programy a situace je tak místo od místa výrazně odlišná. V Sasku ale jde například více než 20 % Programu rozvoje venkova prostřednictvím nástroje LEADER a místních akčních skupin, což samo o sobě znamená značně jednodušší administraci projektů a lepší přístup k dotacím. Venkov nejsou jen obce, jsou to i neziskovky a podnikatelé. V takovém Rakousku či Německu je ekonomická prosperita venkova založena na podpoře mikro a malých podniků a lze se inspirovat i řadou inovací. Bohužel ČR patří v podpoře mikro a malých podniků mezi nejhorší v EU. Zavedení vysokorychlostního internetu do všech venkovských oblastí, na který máme vyhrazeno z prostředků EU dokonce 14 miliard, je na pokraji fiaska, a operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl zastaven pro obrovské problémy.

Zavedení vysokorychlostního internetu do všech venkovských oblastí, na který máme vyhrazeno z prostředků EU dokonce 14 miliard, je na pokraji fiaska.

Německo nám může být vzorem také v úrovni partnerství mezi městy a venkovem. Integrované nástroje mají být o partnerství v rámci celé aglomerace a podle mě by se v těchto případech mělo rozhodovat konsensuálně. Příkladem je Norimberská metropolitní oblast, kde má každý starosta naprosto rovný hlas a může důležitá rozhodnutí vetovat. Nejedná se o žádný pašalík pro velká města, ze kterého se rozkutálí drobky do okolí. Vždyť Norimberk je tak blízko a tato spolupráce zde funguje již desítky let a to ve všech oblastech, nejen kvůli dotacím. Jsem idealista a věřím, že i u nás je to možné.

Pan náměstek Novotný dokonce veřejně prohlásil, že umaštěné automechaniky podporovat nebude, a přitom právě OP PIK má podporovat mikro a malé podniky.

Snažili jste se prosadit nějaká opatření, která by mohla vést k pozitivní změně?

Sdružení místních samospráv ČR bylo bývalým náměstkem Novotným a ministrem Mládkem opakovaně odmítnuto z členství v pracovních skupinách a v monitorovacím výboru OP PIK s argumentem, že jejich operační program nemá s venkovem nic společného. Pan náměstek dokonce na jedné konferenci veřejně prohlásil, že umaštěné automechaniky podporovat nebude, a přitom právě OP PIK má podporovat mikro a malé podniky. Když tuto historku vyprávím v Bruselu, laici se diví, odborníci žasnou. Rádi bychom ještě i ve stávajícím období prosadili, aby dotace pro malé podnikatele na venkově mohly být rozdělovány i z tohoto programu přes místní akční skupiny, které prokázaly, že to umí. V tomto se jednoznačně shodujeme i s ostatními územními partnery.

Porcování medvěda

A jak vypadá komunikace s ostatními subjekty, které mají k nastavení evropských dotací co říci?

V posledních letech si SMS ČR vybudovalo celkem silnou pozici mezi územními partnery coby hlas venkova a dnes jsme součástí snad všech pracovních skupin, ve kterých se řeší budoucí nastavení fondů EU i regionální politiky jako takové. Za to patří velké díky zejména ministerstvu pro místní rozvoj a svou účast si také snažíme poctivě odpracovat. Každý týden se tak účastníme několika pracovních skupin a snažíme se tam prosazovat naše vize.

Jsem přesvědčen, že dotační prostředky EU nejsou medvědem, který by měl být bezmyšlenkovitě porcován.

Zároveň se již od počátku snažíme sladit pozice se všemi územními partnery, tj. se Svazem měst a obcí, Asociací krajů, Národní sítí místních akčních skupin, Spolkem pro obnovu venkova a Biskupskou konferencí. Jsem přesvědčen, že dotační prostředky EU nejsou medvědem, který by měl být bezmyšlenkovitě porcován, ale měla by existovat vzájemná solidarita mezi jednotlivými partnery, maximální provázanost opatření a synergie všech projektů realizovaných v jednotlivých územích.

Spočívá problém s čerpáním dotací na úrovni české nebo evropské?

Problém je jistě na obou stranách, ale rád bych zdůraznil, že Evropa jsme MY. V tuto chvíli bychom se měli soustředit hlavně na evropskou úroveň, aby nastavení nového programovacího období 2021-2027 bylo k ČR přívětivé a až poté se snažit o jednoduché a efektivní nastavení na úrovni národní.

Dnes je již v některých evropských zemích běžné, že pošta a léky jsou doručovány drony.

Před jakými výzvami český venkov stojí a jak mu s nimi mohou pomoci evropské fondy? 

Český venkov není muzeum, jak ho někteří vnímají, a využití technologií a inovací bude v budoucnosti základním předpokladem jeho rozvoje a spokojenosti obyvatel tam žijících. Asi nechceme, aby se všichni obyvatelé nastěhovali do měst. Podmínkou je samozřejmě zasíťování venkova vysokorychlostním internetem, to je dálnice 21. století. Poté lze využívat moderních technologií – dnes je již v některých evropských zemích běžné, že pošta a léky jsou doručovány drony, v Rakousku dokonce zkouší samo řiditelné mikrobusy, které si přivoláte přes aplikaci, a dopraví Vás do města. Prostředky EU by měly zajistit základní úroveň infrastruktury a života na venkově a propojovat ho a přibližovat městům.

Studijní cesta do Evropského parlamentu do Štrasburku

A ze Sněmovny hurá do Evropy… tradiční studijní cesta do Evropského parlamentu do Štrasburku na pozvání europoslance Standy Polčáka… Tentokrát vyrazili na zkušenou starostové a nadějní zaměstnanci MASek… 😉 Krom Evropského parlamentu… kde jsem na chvilku „zaskočil“ Standu na focení (ale jen na chvilku když zrovna hlasoval 😁… však EP je mým snem od studentských let 🐝 😎)… jsme navštívili i Radu Evropy. Poté jsme nemohli minout vyhlášené vinné stezky a jiskrné alsaské víno… 🍷 Dokonce i hlavní francouzské zpravodajské relace plnila naše „pýcha a rodinné stříbro“ Andrej Babiš s Tomio Okamurou… a ani někteří naši účastníci (řidič Michal) neunikli zvídavým novinářům a stali se mediálními hvězdami… 😂 😂 😂 Zato z Radimka se viditelně stává intelektuál… jak vidíte, studujuje již od 5. měsíce odborné publikace… O čem asi sní, když zrovna spí 😉? Snad ne o tom, o čem Andrej… snad o tom, že až on vyroste, bude už naše společnost moudrá, civilizovaná a demokratická jako třeba Rakousko či Dánsko… 🐝 😉

Pozdrav ze Sněmovny

Zdravím ze Sněmovny…!😎 Bohužel nakonec ne jako poslanec, ale Starostové se poprvé v historii sami do Sněmovny probojovali, ač tedy volby dopadly hrůzostrašně a v zahraničí (tom civilizovaném) máme z ostudy kabát Moc děkuji za podporu Vám všem, Vaše riskantní hlasy určitě nepropadly a 6 zvolených poslanců STAN bude bojovat i za nás!!! V Olomouckém kraji to bohužel nedopadlo opravdu o fous, chybělo necelých tisíc hlasů, případným 7. poslancem za STAN bych byl pravděpodobně já. Pokud by rozhodovaly jen okresy Šumperk a Jeseník, byli bychom tam s přehledem, na jihu kraje to bohužel bylo o mnoho slabší…🙄 Okres Šumperk byl také jedním ze 2 okresů v republice mimo Středočeský a Liberecký kraj, naše tradiční bašty, kde Starostové získali 7 a více procent, Dolní Studénky jednou z mála obcí v republice, kde nevyhrálo hnutí ANO a já osobně po Marianu Jurečkovi získal 2. největší procento preferenčních hlasů v kraji… Od srdce Vám všem děkuji za obrovskou podporu a slibuji, že budu za náš region bojovat jako sSršeň🐝 i nadále! Děkuji také moc za obrovskou podporu své ženě, synkovi-poradci Radimkovi, rodině i skvělému volebnímu týmu…! My tu demokracii u nás jen tak nedáme!😉🐝

Evropský venkovský parlament

Evropský venkovský parlament po dvou letech zasedl, tentokrát v holandském Vernhorstu. Sešlo se celkem 200 delegátů ze 40 zemí Evropy, vč. zemí Balkánu, Turecka, Běloruska, Gruzie či Arménie. Řešili jsme řadu problémů, které sužují venkov… jako např. úroveň místní demokracie, jak motivovat mladé, aby zůstali na venkově, jak radikálně zjednodušit realizaci evropských politik, jak zlepšit občanské vybavení a infrastrukturu na venkově atd. Také jsme vyrazili na workshopy do terénu, ocenil jsem krasné 🐝úly🤣… ekovesnice byla už hodně alternativní, biobuchty s kytičkama vynikající, asi vezmu mamce útokem záhon😁 Taky jsme měli možnost ochutnat místní produkty i hudbu výborného dechového orchestru a navázat spoustu nových kontaktů pro spolupráci… motto Evropy „jednotná v rozmanitosti“ bylo opět beze zbytku naplněno. Teď ještě prosadit maximum výstupů shrnutých ve Vernhorstské deklaraci na evropské i národní půdě. Naše národní delegace se snažila hájit české zájmy se srdcem a odhodláním českého lva..! To, co nás však až šokovalo, byla neuvěřitelná publicita našich voleb… dvoustránky věnované v holandském, rakouském, německém… tisku českému Trumpovi a imigrantovi nesnášejícímu imigranty, co si udělal z politické strany byznys, a neustálé dotazy všech delegátů byly nemilým znamením, jakou ostudu jsme si v Evropě trhli… Jsme pověstný národ šikovných lidí nebo Švejků? Snad volby ukážou to první… kéž by znamením byl nádherný východ slunce nad českými luhy a háji… Kdo jste ještě nebyli volit, šup šup… já už taky letím😉🐝

V těchto volbách půjde o hodně

Volby se blíží, kampaň vrcholí… V pondělí jsem si odskočil za svými studenty do Prahy na VŠE a poté krom starostování opět burčáček, balónky, větrníky a diskuze s občany… Včera navečer ještě online chat na Olomoucké drbně a vyvrcholením naší kampaně v Olomouckém kraji byl včerejší koncert v Jazz Tibet Clubu🎵🎶🎷… byl to tedy spíše úžasný happening, kam jsem já a kamarád spolukandidát Pavel Grasse pozvali své kapely… hrála se super muzika, tancovalo, jedlo, pilo a soutěžilo…😉 Jsem přesvědčen, že naše krásná země potřebuje naladit a sladit, spíše než aby se pořád neustálými hádkami ješitných papalášů rozdělovala…😡 Už se na ty debaty a neustálé vzájemné napadání ani nemůžu dívat, ani se nedivím, že i chlapi u nás v hospodě jsou z toho už otrávení… to kdybychom to takto vedli na našich obcích, nic bychom neudělali… Pravda, otázka, kolik oni toho udělají…😉 Zahrál jsem si mé oblíbené Yesterday, které hrávám v důležitých chvílích… a zatím tato krásná Lenonova melodie přinášela štěstí… snad to bude i tentokrát😉 V půlnoci ještě v Olomouci, ráno již v Praze na letišti a po desáté 🐝 v Holandsku, kde se účastním jako jeden z pěti českých delegátů Evropského venkovského parlamentu, který se koná opět po dvou letech. Jedná se o důležitou událost a platformu k prosazování zájmů evropského venkova… volby nevolby, zájmy a budoucnost krásného českého venkova třeba hájit z plných sil!!!😎 Jinak v sobotu samozřejmě budu zpět, abych splnil svou občanskou povinnost… resp. spíš výsadu… v těchto volbách půjde o hodně…

Kampaň v plném proudu…

Od návratu z Gruzie kampaň v plném proudu… Minulý víkend začal vyhlášenou soutěží hasičat Soptík, kterou rád chodím každoročně podpořit… v letošním roce to byly právě děti z našeho okresu, které se v českém národním dresu zúčastnily Hasičské olympiády v Rakousku. I naše obec má v nároďáku jednoho reprezentanta a je skvělé, že rostou další… na Soptíku náš dolnostudénský tým vybojoval bronz😎 Večer burčák nechyběl ani v Zábřehu na festivalu Jazz in Hall, kde s naším Moravia Big Bandem vystoupila Jitka Zelenková. V neděli hody u nás v Dolních Studýnkách… nechyběla vynikající kačenka v hospůdce U Urbanů, labutě (byl jsem tak strašně rád, že neteřinky vyjádřily přání svést se a „musel“ jsem s nimi…😂), ani krásný koncert šumperských Motýlů… a dokonce se tancovalo i v kostele!😉 Minulý týden kampaň na všechny způsoby… burčák, balonky, debaty s voliči, besedy, rozhovory s novináři, muzicírování… Krom toho také účast v hodnotící komisi soutěže o Komunálního politika roku ČR a předávání cen Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu… zahřálo mě u srdce, že hlavní ceny posbíral Lesní bar Horní Lipová, který je mj. „trenažérem“ poctivosti lidí, a nadšenec Pavel Horník se svými Rychlebskými stezkami. V Jeseníku jsme se stylově ponořili do 30. let a také byli obdarováni… hlas jisté voličky prý dostane Kalousek, my od ní dostali alespoň houby..😁To ještě neví, jak chytří jsou sStarostové… balonky nás jistě táhnou vzhůru… a sv. Hubert, jehož pouti jsem se také zúčastnil, nám snad pomůže ulovit voliče. Radimek junior samozřejmě nad celou kampaní bdí… tuhle u pracovního oběda jsme spolu uzavřeli sázku na výsledek…😊🐝 🐝Jdeme do finále!!!

ProOlomouc – Proč podporujeme hnutí Starostové a nezávislí?

ProOlomouc – Proč podporujeme hnutí Starostové a nezávislí?

http://olomoucky.rej.cz/clanky/zpravy/2990-proc-podporujeme-hnuti-starostove-nezavisli

Bláznivých 36 hodin

V minulém týdnu jsem zažil jedny z nejbláznivějších 36 hodin ve svém životě😲 Nejprve předvolební debata v České televizi na téma Zahraniční politika po boku „profesionálních“ politiků Zaorálka a Filipa, kteří patří k inventáři Parlamentu ČR🎖🎖. Poté již od kecání ke skutečným činům, rychle na letiště a v 1.15 noční přesun přes Moskvu do Tbilisi na závěrečnou konferenci k našemu 2,5letému projektu přenosu zkušeností z rozvoje venkova EU v Gruzii. Spolu s Člověkem v tísni se podařilo vytvořit fungující místní akční skupinu v regionu Kazbegi, realizovat 70 přínosných projektů a hlavně nastartovat místní obyvatele k dalšímu rozvoji svého krásného regionu. Mladší sestřičku našich MASek budeme s péčí a láskou staršího sourozence samozřejmě opečovávat i nadále, podařilo se rozjet řadu dalších projektů a věřím, že bude růst jen do krásy😉! Podařilo se nám také přemluvit všech 7 dalších pilotních venkovských regionů v Gruzii ke spolupráci a ve čtvrtek tak byla slavnostně zrozena Národní síť MAS Gruzie, coby partner fungujících sítí MAS v Evropě a potenciální člen Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Právě s ELARD budeme od listopadu pomáhat s dalším rozvojem venkova a metody LEADER v Gruzii. Po úspěšné misi dobrá večeře v oblíbeném jazzovém baru v centru krásného večerního Tbilisi, kratičký spánek a ve 2 ráno opět na letiště a hurá za svitu měsíce 🐝 domů… Večeře v Tbilisi, ruské vejce na brzkou snídani v Moskvě, za světla už opět v Praze a na oběd v Českých Heřmanicích na Předsednictvu SMS ČR. Byl to vskutku divoký sSršní let…😎🐝

9     

Jak pomoci kraji? Lídry stran jsme vzali společně autobusem

Jak pomoci kraji? Lídry stran jsme vzali společně autobusem

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/z-oci-do-oci-vezeme-lidry-stran-za-vami-20171002.html

Návrat ze Španělska, debata v ČT, on-line chat v Deníku,

Po návratu ze Španělska plně ve víru volební kampaně… všude to bublá, všude samý burčák… a samozřejmě pracujeme i na přilákání mladé generace (prozatím se zabaví pouze hrou s lahvičkami, které poté tatínek vypije😁), aby ty studentské volby příště pro Starosty skončily vítězstvím…😉Následoval volební štáb se samotnou Angelou a v pondělí se lídři kandidátek Olomouckého kraje, které mají šanci uspět ve volbách, vydali Deník busem na debatu do Přerova. Potěšilo nás, že voliči jednu z 8 sedaček v průzkumu předrezervovali i Starostům, tím spíš nás večer potěšily zprávy TV NOVA, které nám předpověděly dokonce 5.místo…😉 Po debatě do Ostrožské Nové Vsi na česko-slovenský workshop MASek, ze kterého věřím vyraší množství krásných projektů spolupráce… A pak už domů, odpovídat na rozhovory… a opět rozhovory… a zase rozhovory (už mi z toho hrabe😲) a připravovat se na debatu v České televizi. Středa velmi příjemný on-line chat se čtenáři Deníku a poté historická chvíle… sSršeň junior poprvé požil něco barevnějšího, než mlíko. Držel se statečně… ale dával mi najevo, že už brzy (musím dát za pravdu mamce i babičce, že děti někdy rostou rychleji, než bychom si přáli) se mnou vyrazí zpátky ke stravovacím kořenům do baru (intelektuálů samozřejmě😉) Moloco, kde se v mých mladých doktorandských letech na konferenci v Petrohradu vybádalo ledacos… „Nebo mě taťko vem aspoň do té České televize“, vyrozuměl jsem z Radimkovy řeči česko-anglicko-miminkovské… Chtěl jsem, ale produkční to zarazil… prý by tam sSršňů bylo moc🐝🐝😂

ČR BY MOHLA BÝT MOSTEM MEZI ZÁPADEM A VÝCHODEM

ČR BY MOHLA BÝT MOSTEM MEZI ZÁPADEM A VÝCHODEM…https://www.esjnews.com/cs/stan-rozhovor

Odpovídal jsem na Vaše dotazy, mé odpovědi naleznete na odkazu níže.

Odpovídal jsem na Vaše dotazy, mé odpovědi naleznete na odkazu níže.

http://olomoucky.denik.cz/online-rozhovor/volebni-lidr-starostu-a-nezavislych-radim-srsen-on-line-20171002.html

Španělské MAS a místní podpora rozvoje venkova

I přes velmi mladou posádku (mládí vpřed😉) jsem doletěl v pořádku až do Andalusie, na samý jih Španělska. Byli jsme velmi překvapeni, jak promyšlená je místní podpora rozvoje venkova, ostatně zdejší MASky už fungují více než 20 let. Zvláště inspirativní je podpora malých živnostníků (zemědělských i nezemědělských), podpora regionálních produktů, mj. formou značky zaručeného původu, diverzifikace činnosti zemědělců a propojení a spolupráce jednotlivých sektorů, mj. formou podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele. Specialitou regionu jsou zejména vynikající rajčata s příznačným názvem „býčí koule“, výborné olivy (dozvěděli jsme se mj. co znamená pojem „znásilněná oliva“), kozí a ovčí sýry, pekanové ořechy a nealergenní pečivo. Samozřejmě také vkusné ryze venkovské penziony s vynikající gastronomií, využívající výhradně místní produkty, a muzea. Před odletem jsem si doslova odskočil do nádherné Alhambry, při západu slunce zkusil na pláži včelky Máji (jaká to příznačná česká stopa v Andalusii:-) vlny Středozemního moře a pozdě večer 🐝zpátky domů do víru kampaně. Věřím, že naše mise bude úspěšná a podaří se nám se Španěly v oblasti rozvoje venkova zrealizovat řadu úspěšných projektů. Jsem přesvědčen o tom, že se vzájemně máme čím inspirovat

Koalici s ANO si nedokážu představit..

Koalici s ANO si nedokážu představit..

https://olomouc.idnes.cz/rozhovor-radim-srsen-starostove-a-nezavisli-volby-2017-pff-/olomouc-zpravy.aspx?c=A170929_141139_olomouc-zpravy_stk

 

Posezení důchodců v Rapotíně a přelet do Španělska

Po práci na obci opět do Prahy na mediální školení, můj první stream… až do té doby, než vytáhli kameru, jsem si myslel, že to je chat🤣… a beseda se studenty. V sobotu jsme si pak užili skvělé atmosféry na posezení důchodců v Rapotíně, kam jsme přijeli vyzbrojeni burčákem. Včera odpoledne z obce hurá do Prahy přednášet na VŠE a pokusit se během semestru udělat ze studentů-euroskeptiků studenty-eurooptimisty…😊 No a dnes brzy ráno jsem polospící polobdící vylétl 🐝 přes Londýn na tři dny na jih Španělska, kde se pokusíme navázat spolupráci se španělským venkovem😉

Krajské zastupitelstvo Olomouckého kraje

To my u nás na krajském zastupitelstvu můžeme přijít s geniálním návrhem, jak pomoci kraji, a stejně nás zaříznou jen proto, že jsme opozice. Naposledy v pondělí… celé léto se vedení kraje nechá hostit na krásných akcích mikroregionů, ale náš návrh na podporu pouhými 200 tisíci každému z nich smetou ze stolu… Hlavně, že kraj přispěl 450 tisíci na výstavu Terrakotovy armády z NEpartnerského čínského regionu… a to jsem až před nedávnem s hrůzou zjistil, že se jednalo pouze o kopie… či statisíce na předvánoční besídky některých vlivných lobbistů… Načež jsme se ke svému překvapení dozvěděli, že podobné návrhy nepatří na zastupitelstvo coby demokratické veřejné plénum, ani do komisí a výborů k tomuto zřízených krajem, ale mají být vyjednány kuloárně… Ano, možná v ANO, my ale budeme ctít demokratické principy, už tak u nás pošlapané. A největší překvapení dne nastalo, když kolega z ČSSD, který se mnou sedí v komisi, hlasoval naprosto v rozporu se svým přesvědčením a předešlým hlasováním v komisi, asi z obavy, co by mu spolustraníci řekli, kdyby náhodou podpořil návrh opozice… Ač frustrováni, budeme bojovat dál a věřit, že se náš kraj stane osvíceným jako Liberecký a Pardubický.

Rada SMS ČR, celostátní sněm SMS v Senátu, zastupitelstvo Olomouckého kraje, natáčení pro Český rozhlas

Minulý týden byl opět v rytmu kvapíku. V pondělí zastupitelstvo Olomouckého kraje, natáčení pro Český rozhlas, rozhovor pro Mladou frontu. V úterý odpoledne předsednictvo a Rada Sdružení místních samospráv (SMS) ČR, kam zavítal podebatovat prezidentský kandidát Horáček, a ve středu Celostátní sněm SMS v Senátu. Zavítali vzácní hosté vč. ministrů Marksové, Jurečky a Šlechtová, cenu za počin roku ve prospěch samospráv získal po právu hejtman Martin Půta za obrovskou pomoc při prosazení navýšení daňových příjmů pro obce. Díky tomu bude moci každá obec například postavit minimálně jedno další hřiště či opravit několik místních komunikací. Dalšímu hejtmanovi, kterému za prosazení RUD patří velký dík je i Martin Netolický. Ještě že máme aspoň nějaké osvícené hejtmany, kteří bez ohledu na stranické tričko myslí na obce a města…

Hledáme 20 000 dobrovolníků pro Olomoucký kraj

Do Prahy je daleko. Když jedeme do hlavního města na výlet, nikdy netušíme, co tam zažijeme. Pražáci to mají ještě těžší – přes Olomouc většinou jen projíždějí vlakem, do Jeseníku přijedou jednou za život za čerstvým vzduchem a „Horní Dolní“, tedy většinu malých měst a vesnic v našem kraji, pravděpodobně nepoznají nikdy.

Pražáci nás prostě neznají, radosti ani strasti našeho života si neumí představit. Stejně jako poslanci, což jsou vlastně taky Pražáci, ať už pocházejí odkudkoliv. Nemějme jim to za zlé, prostě to tak je. Ale neříkejme, že s tím nemůžeme nic udělat. Nestěžujme si, že za nás zase „v Praze“ rozhodli něco, čemu se musíme přizpůsobit.

Máme přece šanci to ovlivnit. Nestěžujme si na Facebooku a nepodepisujme petice, tam naše hlasy propadnou. Hlasujme ve volbách! Starostové připravili kandidátku složenou ze starostů, starostek a dalších osobností, kteří žijí v Olomouckém kraji – a přitom jsou skutečnými osobnostmi a vy víte, že si zaslouží vaši důvěru. Že budou prosazovat to nejlepší pro naše školky i školy, které navštěvují i jejich děti, pro silnice a chodníky, po kterých sami jezdí a chodí i pro domovy seniorů, kam se možná jednou taky dostanou… Starostové podporují kulturní a spolkový život, pomáhají hasičům, myslivcům, sportovcům, svazům žen… Každému, kdo pomoc potřebuje. Starostové totiž musí pracovat pro obec tak, aby se za ně nemusela jejich rodina doma stydět a stejně tak budou pracovat jako poslanci, aby se za ně nemusela stydět jejich obec.Abychom do Prahy dostali jednoho vyslance, tedy poslance, stačí 20 000 lidí, kteří vhodí při volbách do urny ten správný lístek. Proto hledáme 20 000 dobrovolníků. Není to tak moc, třeba když si spočítáme, kolik našich známých – patriotů našeho regionu – k volbám vůbec nechodí. To bychom mohli dát dohromady i 30 000 lidí a tedy s velkou pravděpodobností i dvě poslanecká křesla. A to už za to stojí, protože dva zvládnou víc než jeden! Stanete se našim dobrovolníkem?Starostové nejsou anonymní lidé bez minulosti. Volte ty, které doma již prověřili.

Radimek BZZZzzzz Junior

A jak se má Radimek BZZZzzzz Junior?Roste a poznává ten krásný svět… a absolvuje lekce diplomacie a praktikuje mezinárodní vztahy s opičkou, pandou, velbloudem, slonicí i včelkou Májou… samozřejmě vše v angličtině

U nás to žije!!!

A o víkendu mnoho krásných akcí… hasičilo se v Nemili, zahrál jsem si na hodech v Lázních Bludov (…motorovou pilu mi mistr naštěstí nepůjčil:-)… a samozřejmě se hrál také výborný volejbal ve volejbalové Mekce Olomouckého kraje… u nás v Dolních Studénkách U nás to žije!!!

Kampaň začala

Kampaň začala naplno… a hned zostra… na začátek bylo třeba posekat celý kraj… byla to fuška… hlavně ta řepka…#sekamdobrotu

Rozpad koalice mě nesmírně mrzí…ale do boje jdeme se vztyčenou hlavou…jsem přesvědčen, že uspějeme

Při příletu do Prahy jsem si utvrdil, jak důležité je na věci se dívat s nadhledem… To bohužel v rámci koalice lidovci a STAN pro tentokrát neplatilo… jistota u kolegů v KDU převážila nad odvahou… Takže jsme odvahu vzali sami na sebe my Starostové a jdeme 😊

Nicméně rozpad koalice mě nesmírně mrzí… v Olomouckém kraji si programově i lidsky rozumíme… a jak trefně napsal olomoucký novinář MF DNES… stali jsme se nedobrovolnými rivaly🙄

V pátek ještě vyhlášení Vesnice roku Olomouckého kraje 2017… titul získala Vápenná v čele se starostou Leoškem… málokdy jsem měl tak dobrý pocit, že je titul ve správných rukou… A dokonce také doputoval až na sever za Hadriánův val!!! GRATULACE a držím pěsti do celostátního kola😉

A teď už domů vychovávat Radimka… sSršní kult osobnosti třeba pěstovat…😁 Taky se nám s Leňou zdá, že už umí ve 2,5 měsíci česky i anglicky😁… ale spíš to bude jako s tou Babišovou knihou… o čem sním, když zrovna nespím…😜🤣Nicméně u Radimka se na rozdíl od Andreje sny nepochybně stanou skutečností…😉 A věřím, že bude mít on i celá jeho generace ten nezbytný evropský nadhled, který jsem v úterý ráno zahlédl z letadla a naší současné společnosti bohužel zoufale chybí…😉

         

 

Kontrola LEADRovského projektu v Gruzii

Ani o víkendu jsme v Gruzii nelenili a vyrazili zkontrolovat asi nejvýše položený LEADERovsky projekt MASky na světě… Během 16 km jsme překonali 2000 m nadmořské výšky a také jsme se 2000 m prošli po ledovci, abychom dosáhli základního tábora ve výšce 3700 m.n.m., odkud je to již jen skok na majestátní Kazbeg (5047 m.n.m.). V rámci projektu zde byly instalovány fotovoltaické panely, které nahradili smrdící naftový generátor, a bude vybudován bufet, který obohatí nutriční příjem třekařů a ušetří kila na jejich zádech při náročném výstupu. Jsem zvědav, jestli by na podobnou kontrolu vylezli pracovníci SZIF či CRR… nevypadají na to… ale třeba by se v zájmu EU hecli…???😜

 

Pracovní návštěva Gruzie

Po brzkoranním příletu do Tbilisi následoval tradiční rituál… sklenička gruzínského červeného vína při východu slunce. Poté už hurá do práce… první den ve znamení jednání na českém velvyslanectví a na krajském úřadu regionu Mtskheta Mtianeti. Vzali jsme s sebou výraznou posilu, osvíceného hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a jsem moc rád, že by se mohlo narodit historicky první partnerství mezi českým a gruzínským krajem. Pokud se slibná jednání přetaví ve spolupráci, budu jedním z pyšných kmotrů… a hlavně… i po říjnovém konci našeho dvouletého projektu budeme rádi, že zanecháme tento klenot Gruzie, naši zdárně rostoucí mladší sestričku MAS v těch nejlepších rukách. Po příjezdu do Kazbegi následovalo několik jednání i fyzická kontrola realizace projektů na místě… vždyť již Lenin přeci říkal, že důvěra je dobrá, kontrola však lepší…

 V každém případě mám obrovskou radost, jakým způsobem se za rok a půl zdejší MASka i region posunuly… dokonce i místní pan hejtman prohlásil, že se jedná o největší inovaci v jeho regionu. Za 2 roky krom kvalitní strategie (stačí 130 stran, vždyť přeci nezáleží na kvantitě, ale kvalitě) bude podpořeno více než 70 krásných projektů, o kterých si rozhodují opravdu místní… místní výběrová komise, složená z významných osobností regionu, skutečně rozhoduje… Je smutné, že skutečný LEADER můžeme dělat tady v Gruzii… ale u nás doma ne… Ale tato krásná země na výbušném Kavkazu, stíhaná řadou neštěstí, si to zaslouží… nemyslíte?🐝

Kulatý stůl s ministryní Šlechtovou

V úterý po ránu jsem se zúčastnil kulatého (hranatého) stolu s ministryní Šlechtovou a klíčovými partnery, jehož cílem bylo definovat základní parametry a východiska České republiky pro jednání o programovacím (dotačním) období EU 2021-2027. Jsem rád, že bylo jednoznačně konstatováno, že by se tentokrát nemělo jednat o revoluci, nýbrž evoluci, tj. měla by existovat kontinuita se stávajícím obdobím. Zároveň existuje široká podpora dalšího rozšíření využití tzv. územních nástrojů, tj. v šifrách MASek, ITI a IPRÚ Dešifrovaně a na základě zdravého selského rozumu by měli o tom, jaké konkrétní projekty podpořit, rozhodovat lidé v místě a ne úředníci ve slonové věži ministerstva, kteří zřídkakdy opustí hranice Prahy a na venkově byla pouhá hrstka z nich. O takzvané tematická koncentraci, tj. o typech projektů, které by měly být podporovány z peněz EU, by se mělo rozhodovat na úrovni regionu, tj. kraje či MASky… každý kout naší krásné země má totiž naprosto odlišné potřeby…! A teď už hurá na letiště a místo řečnění k činům… rozvíjet gruzínský venkov…😉🐝

Pracujeme i o prázdninách

Minulý týden visela atmosféra dovolených a prázdnin doslova ve vzduchu…

Někdo ale pracovat musel… bo práce přeci šlechtí… V pondělí Brno, Olomouc a odpolední pracovní výjezd pracovníků MASky do hor na Rabštejn posilovat tělo, ducha, vzájemné vztahy i spirit Evropské unie… jak jinak než na kolech… byla to fuška… ale šéf se musel jít příkladem😉
Bohužel musel místo ochutnávání vzorků piva a dobrot na grilu prchnout ještě večer… noční osamocená jízda lesem z hřebene Jeseníků až na Hanou byla opravdovým zážitkem…😉
V úterý ráno už na Ministerstvu pro místní rozvoj na setkání národní delegace ČR ve Výboru regionů EU s ministryní Šlechtovou… coby nový člen jsem nemohl chybět…😊
Odtud rychle na Velehrad předat za SMS ČR ceny v soutěži o nejlepší zpravodaj města, obce i MASky a užít si skvělou atmosféru Dnů dobré vůle… ne na dlouho, večer už mě grilovali v Českém rozhlase Plus na téma koalice Lidovců a Starostů… byl to horký den po všech stránkách…😲
Po dvou dnech volna v pátek v 6 ráno hurá s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou na Jesenicko… vyslechnout si problémy a potřeby místních. To, co je tíží nejvíce, je NEpřekvapivě dopravní spojení a odliv mladých z regionu… na druhou stranu je zde spousta šikovných lidí… rozhodně to není Bohem zapomenutý kraj… dle slov místního pana faráře možná někdy spíš krajem zapomenutý Bůh… Tunel asi s Marianem hned tak nepostavíme, ale daňové zvýhodnění pohraničí, stejně jako vytváření podmínek pro malé a střední podnikání, napojení na vysokorychlostní internet či přesun některých institucí státní správy z do těchto regionů by mohl pomoci dříve a reálněji… Po cestě domů ještě zastávka za našimi hasičaty na táboře ve Velkém Vrbně… v obleku („montérkách“) v lese si pan starosta před dětmi pravda připadal trochu jako pitomec… ale hezké naladění na víkend😉

Odpočinkový víkend

Víkend byl po 2 velenáročných týdnech neštěstí víceméně odpočinkový… tour de kočárek (diagnostikován další chodník, který vyžaduje opravu 🙂 ), grilovačka, seznamování Radimka se zvířaty napříč kontinenty (vč. těch pod kapotou:-) a večerní siestička na terase…idylka v Dolních Studénkách… Opět jsem se utvrdil v platnosti japonského přísloví, že nejkrásnějším místem na světě je to, kde se člověk narodil a žije😉

 Uprostřed lenošení jsem však neodolal a v sobotu vyrazil podpořit starostku-kamarádku Alču Wagnerovovou do Tištína na sraz rodáků a poklábosit s občany, jak se jim žije na jihu kraje. Mimochodem jedním z hrdých rodáků a místních ochotníků je i kamarád Franta Kubeš z Ministerstva pro místní rozvoj, který dokonce akci moderoval. Bylo tam veselo, tančilo se, zpívalo a hodovalo… dorazili kolegové starostové, náměstek ministra školství Jarda Fidrmuc a dokonce i pan hejtman Okleštěk. Ten to má jen přes 2 vesnice… nicméně díky výborné atmosféře a péči jsme se tu cítili jako doma všichni😉
 

 

Vyvážený regionální a místní rozvoj

Olomoucký kraj je velmi specifický svou polohou a velmi rozmanitou členitostí a socio-ekonomickou strukturou. Tím spíše je důležité velmi uvážlivě využívat všech dostupných prostředků k zajištění jeho vyváženého a udržitelného rozvoje. Kraj jako celek se může rozvíjet pouze za předpokladu, že všechny jeho části se budou rovnoměrně rozvíjet, tj. jeho srdce i pomyslné končetiny, kterými jsou vnitřní a vnější periferie. Tím lze také zabránit vylidňování a stárnutí populace v periferních oblastech.

To lze docílit prostřednictvím následujících nástrojů:

– velkým důraz na kvalitní dopravní infrastrukturu a dostupnost

– připojení všech oblastí vysokorychlostním internetem a rozvojem e-governmentu

– maximálním a koordinovaným využitím evropských, národních a krajských dotačních titulů, ty třeba nastavit jednoduše a účelně, jejich promyšlená vzájemná koordinace může přinášet velké synergie

– podporou podnikatelských subjektů – na velké se vcelku myslí, na malé a střední živnostníky, kteří jsou ve vyspělých zemích nositelem růstu, prakticky vůbec, vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst na venkově, např. v IT či státní správě (všechny státní úřady nemusí sídlit v Praze)

– systémovou podporou cestovního ruchu, kultury a sportu

– kvalitním vzděláním

– a hlavně výrazným posílením koordinované spolupráce jednotlivých aktérů v území, dnes již existují kvalitní nástroje, jejichž potenciál není tak úplně využit, např. Regionální stálá konference, ITI, místní akční skupiny, mikroregiony, pakty zaměstnanosti apod.

Vítání občánků včetně našeho Radimka

Na závěr náročného pracovního týdne přišlo tradiční vítání občánků… a také splnění mého velkého letitého přání… přivítat svého občánka… Radimek se toho nejprve zhostil spánkem, můj hlas bohužel uspává nejen studenty, ale i jeho… probudil ho až nátrubek v kolíbce… bohužel trumpetový… ale bude to muzikant!!! Na závěr jsme také na počest všech miminek zasadili javor… Radimek mě však neustále okřikoval, jak špatně to dělám… neuvěřitelné, jak ty děti jsou od nejútlejšího věku upřímné… 

  
 PS:Jestlipak v kolébce, která odchovala generace naší obce, sní o tom, že bude jednou po babičce a tátovi taky Sršním starostou…

Předávání vysvědčení a přání školkáčkům

Pátek byl úžasný, celý ve znamení zlaté dolnostudenské mládeže Začali jsme předáváním vysvědčení v naší škole, k 2351 jedničkám a 27 pětkám jsme panu řediteli přidali do statistik i 5 vypitých lahví šampaňského… samozřejmě nealkoholického… ale co se v mládí… Poté jsme pokračovali popřát krásné prázdniny i dětem do školek, tady se to prozatím vyřešilo nanuky… v každém případě jak patrno, sSršní identita Dolních Studének se i zde pečlivě buduje

Jednání SMS, MMR, STAN, VŠE a M-STAN

Ani po náročném festivalovém víkendu po všech stránkách bez hranic se nezahálelo. V pondělí hezky brzy ráno do Prahy, stejně tak v úterý i ve středu. Jednání střídalo jednání, předsednictvo SMS, vernisáž, 2x Ministerstvo pro místní rozvoj, předsednictvo STAN ve Sněmovně i porada katedry na VŠE. Ve čtvrtek Šumperk a 2x Olomouc… mj. první schůzka M-STAN, mladého „potěru“ Starostů v Olomouckém kraji.

Z Tallinu do Zvolenu na konferenci Národní sítě místních akčních skupin Slovenska

Včerejší den byl bláznivý… ráno v 6 ještě v Tallinnu… v 9 ve Vídni… ve 12 ve Zvolenu… v 19 v Olomouci… a ve 23 doma… Hned po ránu jsem se proletěl zcela čerstvě vyvinutým modelem letadla Bombardier CS300… jeho výborné letecké vlastnosti umí sSršeň 🐝 zvláště ocenitPoté jsem si odskočil do Viglaše u Zvolena na konferenci Národní sítě místních akčních skupin Slovenska podpořit je v jejich úsilí a podělit se s asi 100 starosty a manažery MAS o zkušenosti z Evropy. Je smutné že Česká republika a Slovensko patří k posledním zemím, kde se MASky ještě nerozjely. Slováci sice již před rokem vybrali asi 50 MASek, ale klíč byl slušně řečeno velmi prapodivný… a tak ze strachu před krvelačnými bruselskými kontrolory z OLAFu raději výběr zrušili a teď MASky předkládají strategie podruhé… A je skvělé, že tentokrát by jich mělo být vybráno 120, pokrývajících prakticky celé území Slovenska…teď to konečně rozjedou, zvláště po předání vynikající jihomoravské mandlovice od našeho nejvyššího=Krista (předsedy NS MAS), jejich nejvyššímu=Lorinczovi (předseda NSS MAS). Je zajímavé, že jejich strategie mají 50 stran a naše 350… začínám se pomalu stydět, že v disciplíně schválení MASek budeme opravdovým posledníčkem EU… ono dobýt šŠlechetnou slonovou věž našeho ministerstva pro místní rozvoj je jak dobývat sSkálu🙈 Ze Slovenska ještě hurá na volební štáb do Olomouce… a před půlnocí konečně doma. To byl ale šílený den… dokonce i pro sSršně🐝

 

Návštěva Tallinu s kolegy za STAN, na programu e-government

Po pondělním krajském zastupitelstvu následoval zrychlený přesun 🐝 na den do Tallinnu. S kolegy ze STANu Honzou Farským, Vítkem Rakušanem, Ondrou Lochmanen a Tomášem Jechem jsme se vyrazili inspirovat high-tech E-stonskem😎 Paní velvyslankyně pro nás připravila výborný program na téma e-government, je až neuvěřitelné, co v této malé zemičce dokázali. Občané zde mohou přes internet např. volit, zařizovat si lékařské recepty, veškeré doklady, za 18 minut zvládnou založit firmu, zřídit bankovní účet, on-line se dozvědět známky a domácí úkoly svých dítek,vyřídit si stavební povolení či podat daňové přiznání, které se nejnověji bude podnikatelům i fyzickým osobám dokonce samo generovat z účetnictví!Pro nás zatím dokonalé sci-fi,vezmu-li pokrytí vysokorychlostním internetem na úrovni doby kamenné, NEfunkčnost superdrahého systému MS 2014+ z dílny Tesco Software či skandální NEpodporu živnostníků ze strany vládních politiků a dokonce vrcholných ústavních činitelů. Měli by chlapci místo do Mosky a Pekingu vyrazit spíše do Tallinnu. Zvláště když balík peněz EU na plošné pokrytí ČR broadbandem i e-government leží ladem a nejsme schopni jej vyčerpat😣. I přes dokonalé technologie E-stonsko podporuje tradice a místní produkty, dlouhý den jsme tak završili e-diskuzí ve středověké krčmě u korbelů domácího bylinkového piva a sušeného losa… a v noci už snili o fungujícím e-governmentu u nás…

Zastupitelstvo Olomouckého kraje

Dnes už hurá do práce… od rána Zastupitelstvo Olomouckého kraje… vcelku poklidné, nicméně v některých bodech vskutku šokující… Vedle NEpodpory mobilního hospice je dalším velmi překvapivým zjištěním, že kraj dává 300 tisíc korun z rozpočtu vnějších vztahů na výstavu terakotovy armády v Olomouci… ač ta se nachází v provincii Šen-si, se kterou na rozdíl od jiných 2 čínských provincií nemáme „družbu“. Nepochybuji, že výstava bude jistě krásná a komerčně úspěšná… proč tedy investovat krajské peníze, kterých je už tak málo? Pevně doufám, že se nechystá partnerství Olomouckého kraje už s 3. čínskou provincií… když nemáme žádný partnerský region ani na Slovensku, ani v Rakousku… a jako snad jediný kraj ani zastoupení v Bruselu, což je ostuda Holt pročínská politika stran vládní koalice ČSSD a ANO se ukazuje i u nás na kraji… a ODS jí překvapivě hezky přičichla… Moudré české přísloví praví, že bližší košile, než kabát… a dopad vztahů se sousedy a Evropskou unií je 100x významnější, než s Čínou… Jen na doplnění: ve standardním dotačním titulu na vztahy s opravdu partnerskými regiony Olomouckého kraje bylo celkem pouze asi 400 000 Kč, ze kterých byly podpořeny desítky projektů… Věřím, že selský rozum zvítězí a brzy budeme mít krom terakotovy armády i partnerské regiony na Slovensku a v Rakousku a efektivní zastoupení v Bruselu

Sebedražie, hasičská soutěž, Velká cena hasičů…

Mezitím jsem si odskočil do partnerské slovenské obce Sebedražie uvařit s mamkou a kamarády jejich tradiční jidlo „babka vo fazuli“ a zahrát s naší kultovní kapelou „Kdo má čas“(borovička a atmosféra byly vynikající jako obvykle:-) a zahájit soutěž hasičského potěru v Bludově a vyhlásit Velkou cenu dospělých hasičů a hasiček u nás ve Studýnkách. No a jako nejlepší relax se osvědčilo chování a koupání malého Sršněte🐝… Radimek roste jako z vody a má už i své první Audi car😁

Čerpání evropských fondů

Poslední dva týdny byly plné jednání o čerpání evropských fondů.Nejprve Rada pro fondy ESIF, kde jsme se dozvěděli údajně pozitivní zprávu, že jsme v žebříčku zemí již čtvrtí, resp. šestí od konce v čerpání(i oficiální statistiky se liší:-) a ze strany zástupců NNO také smutnou zprávu, že dosud neziskovky v naší zemi byly úspěšné jen v 1400 žádostech o dotaci napříč všemi operačními programy, a to jich u nás je 140 000! Následoval monitorovací výbor Integrovaného operačního programu, kde jsme se nejprve od představitelů Evropské komise dozvěděli, že jsme čtvrtí od konce v čerpání prostředků EU a svědčí to asi o tom, že se nám tak daří, že ani prostředky EU nepotřebujeme. To může mít pro nás bohužel negativní dopady při vyjednávání částky podpory EU pro budoucí programovací období 2021-2027. Následují zprávy už pozitivní, Sdružení místních samospráv se podařilo spolu s partnery přesunout 3 miliardy Kč k navýšení alokace ve prospěch škol a prosadit výhodnější a jednodušší podmínky pro podporu v oblasti sociálního bydlení.Tento týden následovala platforma CLLD v rámci Operačního programu zaměstnanost a včera a dnes zakončilo tour po operačních programech výjezdní zasedání monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova. Zde jsme spolu s Národní sítí místních akčních skupin zabojovali o změnu Programu rozvoje venkova tak, aby v rámci místních akčních skupin mohly být podpořeny i aktivity spolků a neziskovek v našich obcích a bylo využito podstatně jednoduššího systému žádostí a administrace v rámci tzv. grantových schémat. Věřím, že budeme úspěšní, byla by to skutečná pomoc našim spolkům, válcovaným v současnosti nesmysly typu EET. Trošku smutné je, že v rámci Programu rozvoje venkova se prakticky nečerpají opatření určená ke spolupráci, ať již mezi zemědělci či obcemi se zemědělci, což je např. v Rakousku zcela běžné. Věřím, že i Sdružení místních samospráv napomůže v rámci chystané publikace příkladů dobré praxe spolupráce zvrátit tento nezájem.

Návrat z porodnice

První diplomatická mise malého velkého🐝 vedla dnes jak jinak do Sršního hnízda…

Ihned po příletu se musel na prvním jednání popasovat s čápem (naštěstí ne celým hnízdem , medvědem, opicí, žábou i kočkou…poslední jmenovaná si prozatím získala největší sympatie…

„Ve svých dětech žijeme dál…“(Eurípidés)

Dovolte,abych Vám zvěstoval radostnou novinu,realizace klíčového projektu programovacího období byla 17.5.2017 v 11.55 úspěšně dokončena a na světě je brand new model Radima Sršně…váha 3380 g,hlas a srdcejako zvon a má vše co má správný sSršeň mít🐝Maminka je v pořádku a všechny Vás moc zdraví!

26. 5. 2015 LEADER/CLLD: Think globally, act locally

Nové číslo Rural Connections vydávané Evropskou komisí.

Celý článek si můžete přečíst na straně 16 zde.

Zdroj: RURAL CONNECTIONS, jaro 2015

20. 4. 2015 Český rozhlas Olomouc – kraj na dlani

Starostu odchytil Český rozhlas.

12. 4. 2015 Místní akční skupiny se propadly do »finančního vakua«. Přežijí?

Bude zejména ve druhé polovině letošního roku ochromena činnost místních akčních skupin (MAS)? To už totiž budou končit veškeré jejich projekty uskutečňované v rámci místních rozvojových strategií (Strategický plán LEADER), na něž »masky« dosud využívaly fi nanční podporu z osy IV Programu rozvoje venkova, resp. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Tyto peníze byly určeny i na provoz kanceláří a platy projektových manažerů, kteří v MAS působí.

Celý článek si můžete přečíst zde (1. část) a zde (2. část).

Zdroj: Moderní obec, duben 2015

5. 12. 2014 Nedělejme z voličů ovce

Veřejné slyšení k přímé volbě starostů

Argumenty pro a proti přímé volbě starostů zazněly na veřejném slyšení, které se uskutečnilo 13. listopadu v Senátu. Institut přímé volby starostů funguje již v některých evropských zemích včetně Slovenska. Přímou volbu předpokládá návrh novely zákona o obcích poslanců hnutí Starostové a nezávislí předložený koncem srpna.

Podle průzkumu agentury STEM/ MARK by si svého starostu přálo vybírat přes osmdesát procent dotázaných. Senátor Jan Horník řekl: „Diskusi záměrně otevíráme právě teď, po komunálních volbách, kdy na mnoha radnicích dochází opět k různým „obchodům“ mezi stranami a hnutími. Křesla starostů a místostarostů nejsou vždy rozdělena zcela transparentním způsobem a mnohdy i velmi úspěšný zastupitel, byť získá třeba i nejvyšší počet preferenčních hlasů, může přijít o křeslo starosty, nebo se dokonce dostat do opozice. To můžou voliči vnímat jako zradu a v důsledku tyto dohody negativně ovlivňují motivaci občanů chodit k volbám.“ Návrh na zavedení přímé volby starostů představil europoslanec Stanislav Polčák. K tématu vystoupili Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, Radim Sršeň, místopředseda Sdrufoto: žení místních samospráv (SMS ČR), Pavel Drahovzal z předsednictva Svazu měst a obcí (SMO ČR), a profesor Aleš Gerloch z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak zabránit politickým obchodům? Radim Sršeň mluvil o současném příkladu Semil, v nichž se proti vynikajícímu starostovi spojili lidé, kteří neměli tolik hlasů, a starostu „vyšachovali“. I jinde se stali starosty ti, kteří nezískali dostatek hlasů. „To si děláme legraci z voličů, vede to k erozi politického systému, ztrátě legitimity a k vytváření populistických hnutí, jak jsme toho svědky nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie,“ řekl. Za SMS ČR podpořil návrh představený Stanislavem Polčákem. Starostové by podle něj měli mít kompetence, které jsou dnes svěřeny radě obce. „Inspirujeme se Polskem, Maďarskem, Slovenskem, Rakouskem a líbí se nám praxe fungující například v Tyrolsku, kde kandidát na starostu je současně lídrem kandidátky a buď získá většinu hlasů, nebo o pozici starosty soupeří dva nejsilnější lídři kandidátek. Podporujeme, aby starosta byl členem zastupitelstva, byl volen na kandidátce a současně vedl zastupitelstvo. Důležitá je také délka funkčního období. Každý starosta ví, že je těžké dokončit některé projekty za čtyři roky,“ zdůraznil. SMS ČR se nepřiklání k žádnému omezení přímé volby podle počtu obyvatel. Také koeficient pro přepočet mandátů ve volbách do zastupitelstev by se měl podle Radima Sršně změnit, protože oslabuje vůli voličů. V současné době je mnoho neuvolněných starostů, kteří jsou ve výkonu funkce handicapováni, proto se domnívá, že všichni starostové by měli být uvolněni a placeni z rozpočtu státu, nikoli obce.

Ústavní souvislosti Profesor Aleš Gerloch hovořil o souvislostech přímé volby, zejména o její ústavní dimenzi, účelnosti a některých dílčích otázkách. Návrh tak, jak byl předložen, není podle něj ústavně konformní. Ústava říká, že obec je spravována zastupitelstvem. Rovněž vymezení jen určitých obcí (podle počtu obyvatel), v nichž by měl být starosta volen, by narušilo princip rovnosti a muselo by být ústavně řešeno. Minimálně ze dvou zmíněných důvodů by byla nutná úprava Ústavy a je otázkou, zda by se při té příležitosti neotevřely úvahy o jejích širších změnách v oblasti územní samosprávy. Jedná se například o prodloužení funkčního období zastupitelstva, které je ústavou stanoveno jako čtyřleté. „To bych sám viděl jako pozitivum, protože současné čtyřleté období není příliš dlouhé pro realizaci různých záměrů, jak zde bylo řečeno,“ uvedl. Aleš Gerloch se domnívá, že by měly být posíleny ústavní garance samosprávy: „V Ústavě nemáme uvedeno, jak je samospráva vykonávána a jaký rozsah samostatné působnosti je dán obcím a krajům. Je to ponecháno na zákonné úpravě,“ vysvětlil. Závažný z pohledu účelnosti přímé volby je podle něj fakt, že při stávajícím systému se někdy obchází vůle voličů a zastupitelé se dohodnou na jiné osobě starosty nebo primátora, než by voliči chtěli. Z hlediska systémových vazeb je třeba vidět myšlenku přímé volby jako naplňování dělby moci na úrovni státu v rovině vertikální. Z pohledu dělby moci pokládá za důležité, že z návrhu vypadl princip veta, který by mohl znamenat, že starosta se dostane do otevřeného konfliktu se zastupitelstvem. Aleš Gerloch řekl, že osobně je mu bližší hledání posunů ve volebním systému bez zavedení přímé volby, které by zohledňovaly volební preference z hlediska obsazení funkce starosty. Pokud by se přímá volba měla zavádět, měla by se týkat všech obcí. Funkční období starosty by mělo být shodné se zastupitelstvem.

Pohled Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal ze SMO ČR řekl, že v současných komunálních volbách podává více než třetina kandidátů kandidátní listiny sama za sebe. Děje se tak zejména v obcích do 1 500 obyvatel. Rizika přímé volby vidí v možnosti kontroly přímo voleného starosty. V případě nesouhlasu voličů s jeho rozhodnutími by byl způsob odvolání starosty formou místního referenda zdlouhavý. Obává se také polarizace mezi voliči při přímé volbě a upozorňuje na možnou patovou situaci ve chvíli, kdy starosta bude mít odlišný názor než zastupitelstvo a může jej prosadit na základě svých vyhrazených pravomocí. Pavel Drahovzal uvedl, že Svaz měst a obcí nepodporuje kategorizaci obcí (přímá volba jen v obcích do 1 500 obyvatel, fakultativně do 10 000 obyvatel). Současný systém pro volby do zastupitelstev není podle SMO ČR vyhovující, a proto navrhuje systém takzvaného neomezeného hlasování, kdy jsou na kandidátce všichni, kteří se ucházejí o post v zastupitelstvu, a ti, kteří dostanou nejvyšší počet hlasů, se do zastupitelstva dostanou. Takto zvolené zastupitelstvo volí starostu. Riziko systému je v tom, že může vést k omezení pluralitního systému politických stran. Na webových stránkách SMO ČR bude k dispozici modelový příklad, jak by se tento systém projevil v obcích podle výsledků voleb do zastupitelstev v roce 2014. Související otázky přímé volby, jako je působnost orgánů obce, financování uvolněných starostů, ústavní zakotvení orgánů obce a otázka délky volebního období je třeba převést do praxe, respektive do legislativy.

Diskuse ukázala podporu přímé volby starostů Starostka Nové Role Jitka Pokorná je na základě konkrétních zkušeností z voleb přesvědčena, že starostové mají být voleni přímo a plošně v celé republice, bez omezení. Stanislav Polčák vysvětlil dotaz z pléna, jak funguje vztah mezi starostou a radou obce na Slovensku. Tam byla již v 90. letech zavedena plošná přímá volba starostů, která měla podporu všech politických stran. Starosta zde má vyhrazené pravomoci. Protože u nás podpora všech politických stran nebyla, byl nynější návrh přímé volby připraven pro samosprávy menších obcí. Předjímá přímou volbu pouze tam, kde se nevolí rada obce. V tom případě by přímo volený starosta vykonával její kompetence. Systém fungující na Slovensku vykazuje podle Stanislava Polčáka neuvěřitelnou stabilitu, protože ročně je jen asi dvacet až třicet návrhů na odvolání starostů, což znamená jen přibližně jedno procento z celkového počtu obcí. V plošné přímé volbě by starosta měl mít výkonnou pravomoc rady obce. Ta by byla zrušena, respektive případně zachována jako poradní orgán. Zastupitelstvo by dělalo koncepční rozhodnutí, jako je územní plán či rozpočet. Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov doporučuje poučit se tam, kde přímá volba funguje: „Nedivím se, že tento systém někomu vadí, protože de facto odbourává politickou korupci. V mnoha případech vznikají hnutí jen pro volby, jejichž cílem je zlikvidovat úspěšného starostu. Proto se s pětadvaceti lety zkušeností v komunální politice přimlouvám za změnu systému,“ zdůraznil Jan Pijáček. Jaroslav Žalkovský, starosta obce Zbýšov, řekl, že „politické strany potřebují „své“ starosty, aby dokázaly úspěšnost. To by v přímé volbě odpadlo“. Upozornil na potřebu přesně specifikovat podmínky pro případné odvolávání starostů a nedoporučil, aby se přímá volba řešila formou pilotního projektu. Starosta obce Psáry Milan Vácha upozornil, že problém, kterého se mnozí obávají, to znamená rozpory mezi starostou a zastupitelstvem, máme již teď. Vladimír Koutník, zastupitel obce Librantice na Královéhradecku, se domnívá, že voliči by měli o starostovi rozhodovat plošně v přímé volbě. Jiří Vosecký, senátor a starosta obce Okrouhlá, je rovněž jednoznačně pro přímou volbu: „Podívejme se, jak lidé chodili k volbám, když byli zpočátku nadšení. Dnes se zamýšlíme nad tím, jak to udělat, aby přišli volit. Když budou volit přímo, mohou skutečně ovlivnit, koho zvolí.“ Přímá volba podle něj zamezí „politickým kšeftům“. Radim Sršeň se připojil k názoru, že bude zapotřebí dobře připravit pravidla pro případné odvolávání starostů. „Nemluvme stále o tomto tématu, ale konejme,“ burcovala v diskusi starostka obce Smečno Pavla Štrobachová: „Nedělejme z našich voličů ovce, oni dobře vědí, koho volí a koho chtějí,“ zdůraznila. Na dotaz z pléna, kdy se bude o návrhu přímé volby rozhodovat, vysvětlil Stanislav Polčák, že Poslanecká sněmovna Parlamentu zatím projednávání nezařadila na pořad schůze, respektive bylo několikrát odsunuto. Jan Horník doplnil, že v rámci zákonodárné iniciativy mohou návrh poslat do legislativního procesu i senátoři. V závěrečném shrnutí Stanislav Polčák upozornil, že přímá volba starostů je na vzestupu, v okolních státech funguje, dokonce i Chorvatsko po zkušenosti ze tří po sobě jdoucích komunálních voleb přistoupilo k přímé volbě. Návrh přímé volby starostů byl připraven, aby politické strany mohly říci, co jim na návrhu vadí. Pokud by návrh odmítly, bude připraven nový, který by již obsahoval plošnou přímou volbu starostů bez omezení počtem obyvatel obce. „Předpokládám, že současný návrh splní svou roli v tom smyslu, že politické strany v Poslanecké sněmovně i v Senátu budou muset odkrýt karty a říci, zda chtějí přímou volbu starostů a také zda chtějí upravit kompetence orgánů obce,“ uzavřel Stanislav Polčák.

Zdroj: časopis Veřejná správa

26. 5. 2014 Dolní Studénky volily svého starostu a bály se, že odejde do Bruselu

Starosta Dolních Studének na Šumpersku Radim Sršeň pomohl straně TOP 09 a STAN k dobrému výsledku v eurovolbách. Ze 317 volebních lístků odevzdaných v obci posbíral získal 198 preferenčních hlasů.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Zdroj: iDnes.cz, 26. 5. 2014

20. 5. 2014 Rozhovor: „Sedím na kolotoči, který se pořád zrychluje“

Věděli jste, že Japonci a Australané obdivují fungování Evropské unie? Nejen tento, ale další zajímavé postřehy najdete v rozhovoru s RADIMEM SRŠNĚM. Mladý politik z Dolních Studének je vzdělaný, snaživý a rozumný člověk, který to ve věku 34 let dotáhl už hodně daleko. Přesto zůstal svůj, na nic si nehraje a jak sám tvrdí, je hrdým venkovanem.

Celý rozhovor s Radimem Sršněm si můžete přečíst zde.

Zdroj: Šumperský Rej, 20. 5. 2014

13. 5. 2014 Místní akční skupiny, či obce? Přetahovaná o miliardy začíná

Pouze 24 hodin před tím, než Ministerstvo pro místní rozvoj 18. 4. oznámilo, že Evropské komisi odeslalo návrh Dohody o partnerství, Svaz měst a obcí ČR sdělil, že bude požadovat, aby 80 % evropských peněz určených v rámci komunitně vedeného místního rozvoje dostaly k dispozici obce. Negativní reakce na jeho požadavek na sebe nenechaly dlouho čekat. Pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD, Community – Led Local Development) totiž Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) počítá z kohezní politiky s 20 mld. Kč (viz box Budoucnost místních akčních skupin…). Kdyby totiž 80 % z této částky šlo ryze ve prospěch obecních projektů, resp. projektů sídel do 25 tisíc obyvatel, šlo by o úctyhodnou sumu 16 mld. Kč.

Vyjádření Radima Sršně si můžete přečíst na straně 7 a 8 zde.

Zdroj: Moderní obec, 13. 5. 2014

6. 5. 2014 Rozhovor pro Šumperský zpravodaj

Radim Sršeň (34) je starostou Obce Dolní Studénky, manažerem MAS Šumperský venkov, vysokoškolským učitelem evropských studií a diplomacie a od letošního roku také prezident Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, zastupující zájmy všech evropských venkovských oblastí v institucích Evropské unie (ELARD). Loňský finalista soutěže Starosta roku ČR přijal výzvu kandidovat ze 6. místa kandidátky TOP 09 a Starostové do Evropského parlamentu s heslem „Evropské dotace pro všechny …smysluplně a bez korupce“.

Celý rozhovor si můžete přečíst na straně 15 zde.

Zdroj: Šumperský zpravodaj, T. Chmela

4. 5. 2014 Využití MAS v ČR v novém programovacím období EU

Česká republika bude v novém programovacím období EU vlajkovou lodí ve využití metody LEADER/CLLD pro rozvoj venkova. Rozhovor s prezidentem Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova a 1. místopředsedou Sdružení místních samospráv ČR o využití místních akčních skupin v ČR v novém programovacím období EU.

Celý rozhovorsi můžete přečíst zde.

Zdroj: Moderní obec, 4. 5. 2014

4/2014 Rozhovor na téma: Jak jste spokojeni s jednáními o eurofondech?

Zpravodaj venkova oslovil několik osobností z profesních a neziskových organizací zemědělců, venkkova, místních a krajských samospráv a položil jim dvě otázky. Mezi dotazovanými nechyběl ani Radim Sršeň.

1. Jak hodnotíte vyjednávání o budoucím plánovacím období EU 2014-2020? Co považujete z pohledu vaší organizace a vás osobně za největší úspěch a co naopak za neúspěch?

2. Jakou dotační podporu z eurofondů si podle vás vydobyl venkov a aktéři venkova? Jste s tím spokojeni?

Odpovědi na otázky si můžete přečíst na straně 17 zde.

Zdroj: Zpravodaj venkova

22. 4. 2014 Jak zastavit umírání našeho venkova?

Škola, kostel, hospoda (obchod) a pošta. Staletími osvědčený čtyřúhelník ztělesňující dobře vybavenou, životaschopnou obec, domov s velkým „D“. Výhody tohoto „modelu“ asi není třeba sáhodlouze vysvětlovat. Za zamyšlení však jistě stojí to, co vlastně z tohoto uspořádání zbylo a zda se státu vyplatí o tento model i nadále usilovat? Školy, zejména ty pravé venkovské, daleko od větších měst, se potýkají s nedostatkem dětí. Vzpomínáte ze svých školních let na třídu se třiceti spolužáky? Dnes na venkově nedostižné, neboť současné třídy tvoří často ztěží 15-ti členné kolektivy.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Zdroj: Radim Sršeň

16. 1. 2014 Starosta jako Sherlock Holmes?

Pod názvem Evropské fondy 2014+, víme, kam jdeme? se v Poslanecké sněmovně 16. ledna uskutečnil za účasti více než stovky zástupců obcí seminář k jejich čerpání. Místopředseda Sdružení místních samospráv (SMS ČR) České republiky Radim Sršeň v nadsázce přirovnal starostu žádajícího o evropské prostředky k Sherlocku Holmesovi, který „chodí a zkoumá, kde by měla jeho obec nejlépe žádat prostředky a jaké podmínky má splnit“. A právě to by se nyní, v novém programovacím období EU 2014-2020, mělo změnit.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

30. 12. 2013 Jitrničky na stromech

V Dolních Studénkách jitrničky rostly na stromech

Jitrnice na stromech a pivo tekoucí proudem. Podobně jak to bylo v pohádce Dařbuján a Pandrhola si v pondělí 30. prosince vyzkoušeli občané Dolních Studének. Recesistickou zábavu pro své spoluobčany připravil starosta Radim Sršeň. Více informací zde.

Zdroj: Šumperský deník, 30.12.2013

19. 12. 2012 Česká republika bude místopředsednickou zemí ELARD

Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti. Viceprezidentem ELARDu za Národní síť Místních akčních skupin České republiky byl zvolen Radim Sršeň, dosavadní zástupce organizace v ELARD.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Zdroj: SPOV – Spolek pro obnovu venkova

3. 12. 2012 Rozhovor s Radimem Sršněm o mezinárodních aktivitách NS MAS

Radim Sršeň (32) je neuvolněným starostou obce Dolní Studénky, na částečný úvazek pracuje jako manažer MAS Šumperský venkov. Současně je také odborným asistentem evropských studií a diplomacie na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve volném čase hraje na trombon s dechovou kapelou Kdo má čas. A aby toho nebylo málo, je rovněž majitelem cestovní kanceláře, kterou založil už ve svých osmnácti letech. V následujícím rozhovoru si ale povídáme hlavně o mezinárodních aktivitách Národní sítě MAS, v níž také aktivně pomáhá.

Celý rozhovor si můžete přečíst na straně 8 zde.